Skal vi have sygeplejersker eller biler?

Sygeplejersker eller biler?


Læserbrev, Nordjyske, 7. september 2021


REGIONSBUDGET: Region Nordjyllands budget for 2022 er netop nu til politisk forhandling

Per Larsen regionsrådsmedlem (K), Svanelundsvej 36, 9800 Hjørring per.larsen@rn.dk Pia Buus Pindstrup regionsrådsmedlem (K), Hedevej 15, Flejsborg, 9640 Farsø p.pinstrup@rn.dk Tage Leegaard regionsrådsmedlem (K), Jestrupvej 8, 7752 Snedsted t.leegaard@rn.dk og Vibeke Gamst regionsrådsmedlem (K), Hr. Hennekesvej 5, 9000 Aalborg vig@rn.dk

 

Det er som altid vanskeligt, når pengene ikke rækker til de behov, der er for mere og bedre behandling, ny medicin og flere implantater samt andre lægelige artikler. Dertil flere midler til tjenestemandspension, øgede udgifter til flere studerende, mere it og ikke mindst mere it-sikkerhed og meget andet. Det forhold, at antallet af +80-årige i Nordjylland forventes at vokse med 27,4 pct. de næste fem år, giver et tydeligt vink om øget pres på sundhedsvæsenet.

Sundhedsområdets budget i Region Nordjylland er på over 12. mia. kr. årligt, og i runde tal tilføres der i det kommende år 136 mio. kr. fra staten.

Behovet er imidlertid beregnet til 236 mio. kr. Altså mangler der ca. 100 mio. kr. for at få enderne til at nå sammen.

Som i tidligere år skal hospitalerne og sektorerne selv finde store dele af de penge, der mangler. Dette for at opsamle de rationaler, der opstår, når der indføres nye it-løsninger, bedre medicin, nye behandlingsmetoder og andre rationaler. Dertil kommer hospitalernes interne finansieringskilder til finansiering af det øgede patientpres.

Her har vi tidligere set reduktion i antallet af senge, som betyder færre medarbejdere til at tage sig af flere patienter.I år står vi så i en helt speciel situation. Dels har covid-19 jo presset systemet, og dels har vi netop haft en sygeplejerskestrejke i 10 uger.

Det store antal patienter, som enten ikke er blevet undersøgt eller har fået deres behandling udskudt, skønnes af eksperter at ville taget et års tid at afvikle. Og for at gøre ondt værre har de strejkende sygeplejersker ikke afholdt deres sommerferie, som så skal afvikles nu - inden efterårsferien.

Vi får med andre ord meget vanskeligt ved at komme helt op på maksimal kapacitet foreløbig, så der bliver nok at bruge pengene til i 2022. Overarbejde, anvendelse af privathospitaler mv. er nogle af de greb, der skal i anvendelse. Samtidig ved vi, at de bristede forventninger hos sygeplejerskerne om en højere løn, her og nu, ikke blev indfriet. Den situation er ude af vores hænder, men noget kan vi i regionsrådet gøre. Vi ved nemlig godt, at der er travlt på sygehusene. Nogle steder er der mere travlt end andre, og vi ved, at både læger og sygeplejersker taler om kronisk mangel på personale på visse afdelinger.

I den konservative regionsrådsgruppe vil vi have speciel fokus på fastholdelse og tiltrækning af personale. Vi har en geografisk udfordring i forhold til at tiltrække personale, og det kræver, at vi sikrer et godt arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæden er i top. Det kan også være med til at sikre, at flere går fra deltid til fuld tid. Altså mere personale og også gerne en trivselspulje, som personalet selv kan være med til at udmønte.

Over for ønsket om mere personale kan vi læse her i Nordjyske, at socialdemokraterne prioriterer flere akutbiler og på sigt vil anvende ca. 10 mio. kr. ekstra. Det vil så komme til at koste på antallet af personale på sygehusene.


Og her hopper kæden så af. Vi har aldrig haft så godt et akutberedskab, som vi har nu. Sidste år prioriterede vi en akutlægebil i Thisted til at supplere dem, vi har i Aalborg og Hjørring. Efter mange års kamp fik vi også opgraderet akutbilen i Skagen fra kun at være bemandet i turistsæsonen til nu at være en døgndækket paramedicinerbil hele året. Dertil fik vi som bekendt en ny statsligt betalt lægehelikopter, som placeres i Vendsyssel, der sammen med helikopteren i Skive giver os nordjyder landets bedste helikopterdækning, som hurtigt kan bringe en læge ud til ulykker, hjertestop mv. Altså har akutberedskabet aldrig været bedre.

Som det vil være de fleste bekendt, har det røde flertal i regionsrådet jo smidt Falck på porten. Næste år overtager regionen selv kørslen med de fleste ambulancer, og et forholdsvis nystartet firma overtager resten. Det er selvsagt noget af et eksperiment, og man kan kun håbe, at det kommer til at fungere tilfredsstillende. Men Falcks mere end 100 års erfaring bliver altså udskiftet med helt nye konstruktioner. Og her skal lige indskydes, at jeg aldrig nogensinde har modtaget en klage over Falcks service og professionalitet. En af årsagerne til, at regionen selv kunne komme med et lavere bud end Falck, er dels den måde, man kapitaliserer erfaring på, og dels det faktum, at regionen satser på en FOA-overenskomst, som tilsyneladende vil reducere aflønningen af redderne. Det er ikke specielt tryghedsskabende, og vi borgerlige partier stemte da også imod, at regionen selv skal til at køre med ambulancerne.

Måske også utrygheden har bredt sig hos de socialdemokratiske medlemmer af regionsrådet. For sæt nu, at regionen ikke kan gøre det så godt og så hurtigt som Falck. Men for at være sikker på, at det kommer til at gå godt, kan det jo være meget behændigt at sætte fire ekstra køretøjer ind fra starten. Konsekvensen er, at der skal skæres personale væk på hospitalerne for de ca. 10 mio. kr., de fire biler koster. Det bliver så et nej tak herfra, for det er tid til at sikre mere personale på skadestuen, i modtagelsen og på andre meget belastede afdelinger.