Busser i Danmarksgade

Lille by, store busser.

 

For tiden drøner to buslinjer gennem Danmarksgade. Det skal nok være godt for noget, men det er ikke godt for trafiksikkerheden, for gadens beboere eller for gadens bygninger. Ingen beboere har udtrykt glæde ved at få et stoppested lige uden for døren. Derimod udtrykker de alvorlig bekymring for sikkerheden med den tætte, blandede trafik af cyklister, biler og busser, og de er særdeles bekymrede for de rystelser, som den tunge trafik påfører gadens bygninger. Husene i Danmarksgade er alle opført sidst i det 19. eller først i det 20. århundrede. Det er smukke tidstypiske ejendomme. De er gennemgående let funderede, og de står på en bund, der er en rigtig ”Aalborgbund,” fugtig fra vandet, der strømmer mod fjorden. Ikke uden grund hedder en af de krydsende gader ”Aagade.” Når en af de tunge busser suser gennem gaden, ”bævrer geleen.” Kaffekopper klirrer. Billeder danser på væggen, og beboere får en lettere eksotisk oplevelse af jordskælv. Der er ikke noget at sige til, at folk i Danmarksgade uroligt spørger byrådets medlemmer, hvor længe dette skal vare ved. Vi kan foreløbig kun svare, at det desværre må forventes at vare, så længe der arbejdes på at gøre Jyllandsgade klar til de nye store BRT-/+Busser. Det vil sige indtil udgangen af 2021.

 

Hvad så herefter? Hvor skal de almindelige busser samt person- og varebiler køre? Aalborg har et alvorligt mobilitetsproblem. Vi har ingen plads til den øst-vestgående trafik. Nyhavnsgade er en tosporet dobbeltrettet vej uden stor kapacitet. Nytorv er ved at blive omdannet til torv uden biltrafik overhovedet, og Jyllandsgade anlægges nu som BRT-gade. Vi agerer i mobilitetspolitikken, som om den vestlige limfjordsforbindelse allerede var et faktum. Endnu er det ikke afklaret, hvor person- og varebiler og almindelige busser skal køre fra 2022. En ting er sikkert for Venstre og Konservative: Busserne skal ikke gennem Danmarksgade. Vi vil anbefale, at alle busser fremover kører ad Jyllandsgade, mens person- og varebiler kører ad Danmarksgade. Vi kender godt argumenterne mod denne løsning. Rådmanden og hans forvaltning mener, at der bliver for langt at gå fra stoppesteder i Jyllandsgade til byens centrum. Dette argument vil vi afvise. Som byens snævre infrastruktur er, er vi nødt til at vælge denne løsning. Danmarksgade kan ikke bære busser.