AALBORG: Et nyt studium – og en ny biskop.

ALBORG: Et nyt studium

– og en ny biskop.

Vibeke Gamst

medlem af Budolfi Sogns Menighedsråd, byrådsmedlem (K) i Aalborg og regionsrådsmedlem (K), Hr. Hennekesvej 5, 9000 Aalborg vig@rn.dk

Aalborg Universitet klarer sig så flot på verdensplan. Det kan vi være stolte af. Vores ingeniører er blandt verdens bedste, og vi har nu gennem flere år bevist, at vi også kan producere ”rigtige” jurister og ”rigtige ”læger” som suppleant til de erhvervsjurister og medicinske ingeniører, vi allerede længe har produceret i kraft af, at de kommercielle og tekniske uddannelser udgjorde grundstammen i Aalborg Universitetscenter.

Men Aalborg Universitetscenter hedder ikke længere sådan. Det hedder Aalborg Universitet, og for at være et rigtigt universitet mangler vi et studium.

Vi mangler det teologiske studium. Vi har måttet kæmpe hårdt for at få etableret både jura og medicin på stedet. Nu er det tid at tage kampen op for teologien. Nordjylland mangler præster. Et stort antal stillinger står ubesat. Vi ved, at hvis vi vil rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft, skal vi uddanne den på stedet.

Det kan vi tydeligt se med medicin-studiet. De læger, vi uddanner her, vil gerne blive, for gennem sin studietid har man lært landsdelen at kende og fået et netværk her. Man har måske mødt sin kæreste her og stiftet familie.

Oprettelse af et teologisk studium ved Aalborg Universitet vil være den bedste strategi til rekruttering af de manglende præster. Men også for universitetets skyld vil et teologisk studium være vigtigt.

Det vil komplettere det faglige miljø, for både medicin og humaniora er tæt flettet ind i teologien.

Den projektorienterede, problembaserede tilgang, som alle Aalborg Universitets studier er baseret på, vil også være en nyskabelse inden for teologien og vil helt sikkert kunne tiltrække en bredere kreds af studerende.

Det vil også stimulere og lette mulighederne for videreuddannelse af de præster, vi allerede har i Nordjylland. Et teologisk studium er kort sagt noget, som vi skal have til Aalborg Universitet.

Nu ved enhver, at Rom ikke blev bygget på en dag, og det bliver et universitetsstudium heller ikke. Det tager tid at opbygge et fagligt teologisk miljø af høj kvalitet.

Det kræver politisk vilje både lokalt, regionalt og nationalt, og det kræver samarbejde mellem universiteterne og politiske myndigheder. Ikke mindst kræver det, at Stiftet gør fælles sag med de øvrige kræfter.

Det er mit håb, at Stiftets nye biskop vil tage dette seriøst op..

Det er det lange, seje træk, der virker. Lokale og regionale politikere kommer og går med fire års mellemrum, men biskopper består – i hvert fald noget længere!