Aalborg alliancen og den 3. Limfjordsforbindelse

Skal Aalborgs borgere betale statens regninger?

Endelig synes det at gå op for folk, hvilken grotesk konstellation den såkaldte ”Aalborg-alliance” er. Hvert år lægges der 30 mill. Kr. i kommunekassen, reserveret til kommunal medfinansiering af motorvejsforbindelsen over Egholm. Europavej E45 er en statslig opgave, og det er statens ansvar, at vejen har tilstrækkelig kapacitet til at bære den stadigt voksende mængde trafik, også rundt om Aalborg. Det er fuldt forståeligt, at Aalborg Byråd gerne vil skynde på trafikministeren og vejdirektoratet, for Aalborg kommune lider voldsomt under, at hvert eneste lille uheld i tunnelen får kommunens lokale vejnet til at bryde sammen. Men at gå så langt som til at ville betale en del af regningen er vanvittigt. 3. limfjordsforbindelse vil i forvejen stille store krav til investering i den lokale infrastruktur. I det øjeblik, Egholm-forbindelsen kommer, vil hele trafikflowet i kommunen ændre sig, og det lokale vejnet skal tilpasses den nye situation. Det bliver dyrt! Kan nogen i fuldt alvor forestille sig, at Aalborgs kommunekasse derudover skal holde for, ikke blot til egne investeringer i det kommunale vejnet, men også til betaling af en Europavej? E45 skal betjene forbindelsen mellem landsdelene, og den er porten til EU for de nordlige skandinaviske lande, og derfor er den efter loven også en statslig opgave. Det bliver en fest, den dag Aalborgs borgmester overrækker den på det tidspunkt siddende trafikminister et gavekort på 600 mill. Kr. fra Aalborg kommunes skatteborgere. Det vil ingen borgmester overleve!

Det Konservative folkeparti i Aalborg Byråd er ikke medlem af Aalborg-alliancen. Vi takkede i 2018 pænt nej til borgmesterens venlige tilbud om deltagelse. Vi har dog ikke stemt imod de følgende års budgetforslag af den grund, for vi har ikke noget imod en fornuftig opsparing. Lad nu kommunens borgere tænke lidt over, hvad 600 mill. Kr. kunne bruges til i stedet for at gå i gavekassen til staten. Vi kunne f.eks. forbedre den kollektive transport. Tænk, hvilket privilegium det er, at Nordjyske Jernbaner driver den regionale togtrafik mellem Skørping og Skagen. Der er er lokale stationer i Støvring, Svenstrup, Skalborg og Vestbyen. En 3. lokalstation nord for fjorden undersøges i øjeblikket. Bliver det mon Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup? Med 600 mill. Kr. kunne vi etablere lokale stationer i både Ellidshøj, Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup og endda have penge tilovers til cykelstier og kvalitetsløft af det lokale vejnet. Men partierne bag Aalborg-alliancen vil hellere forære pengene til staten som en ekstra frivillig skat! Tænk lidt over det.