Aalborg

Aalborg - en storkommune med et stort ansvar

Aalborg består af både en regionsby, mindre byer og landdistrikter - og den strækker sig over et stort areal. Det er en betydelig udfordring for de kommunale beslutningstagere.

Vi politikere må nødvendigvis sørge for, at udviklingen ikke kun sker centralt i Aalborg by, så borgere, der ikke lige bor der, ikke skal føle sig svigtede. Udviklingen skal ske på alle områder: Bedre trafikforhold, uddannelse, erhvervsliv, boliger, kulturtilbud, beskæftigelse og omsorg for at nævne nogle af de væsentligste.

Det er et ansvar for Byrådet, og dette ansvar er de konservative klar til at påtage sig.

Aalborg skal være en by i stadig udvikling, så den til stadighed ikke blot er Europas bedste by at bo i; men også hele regionens lokomotiv.

Grønne arealer og en ny badestrand.

Nordkraft/Musikkens hus

Budolfi Plads

Hvis nogen er i tvivl om, at Aalborg mangler grønne områder, kan man bare gå en tur i byen, når solen skinner. Overalt, hvor der er blot et lille grønt frimærke, slår folk sig ned som fluer på syltetøj. Folk vil nyde solen og den friske luft, og de vil kigge på hinanden. Det har nu altid været menneskers største fornøjelse, unge som gamle.

 

Behovet for grønne områder vil vokse i de kommende år, for vi bygger boliger til mange flere i den indre by. ”Byfortætning” som det hedder på fagsprog. Det kan være meget godt, for de mange unge, nye tilflyttende aalborgensere vil bo i byen, og det er også praktisk for kollektiv trafik og for service i det hele taget. Men det kræver flere grønne områder.

 

Vi skal have flere byhaver. Vi skal tænke liv og bevægelse ind i byplanlægningen. Vi vil ikke se midtbyen som en stenørken.

 

Aalborg Kommune har en dejlig strand ved Kattegat, og vi har havnebad og et nyrenoveret fantastisk friluftsbad. Men hvorfor har vi ingen rigtig strandpark ved Hesteskoen? Det skal vi have! 21.000 indbyggere i Aalborg Øst har fortjent en badestrand.

Fonden Realdania og og arkitekterne Coop Himmelblau har givet Aalborg et musikhus med en arkitekt og akustik i verdensklasse. Aalborgenserne har spærret øjnene op mange gange, når forskellige skitser og tegninger er blevet præsenteret.. Nu står det færdigt som musikkens bastion ved Nordkraft, og vi ved at vore drømme blev indfriet.

Musikkens Hus er et levende hus, hvor studerende på Musikkonservatoriet og Aalborg Universitets musikstudier har deres daglige gang. Her har Aalborg Symfoniorkester fået et pragtfuldt sted, hvor musikere både kan øve og give koncerter. Her kommerl folk, fordi der altid sker noget spændende - i koncertsalene, i foyeren, på pladsen foran huset og i Musikkens Have, Karolinelund, bag Nordkraft. Jeg tror, vi vil komme til at opfatte Nordkraft, Musikkens Hus og Karolinelund som en helhed. Her møder vi musik- og kulturskoleundervisning fra begynder- til konservatorieniveau. Her vil vi kunne blande indendørs og udendørs kulturoplevelser. Her vil vi kunne opleve, skabe selv og kulturshoppe.

.

Musikkens Hus ville have været utænkeligt i en lille søvnig provinsby. Aalborg lever!

Dette her har Aalborg ikke kunnet være bekendt! Det kunne være byens bedste plads!

. Vi ved godt, hvad vi vil. Vi vil bygge, så domkirken kommer til sin ret. Det vil sige, et der skal bygges i menneskelige proportioner. Vi vil give mulighed for grønne åndehuller. Der skal være fuglesang på Budolfi Plads! Vi vil lave passager over pladsen. Folk skal kunne smutte tværs over fra Vingårdsgade til Algade. Vi ville gerne have beholdt det bestående antal p-pladser og gerne give mulighed for flere. Det ville betyder parkering under jorden eller evt. i p-dæk skjult bag bebyggelsen. Men sådan skulle det ikke være.

 

Borgerne har været meget aktive under forberedelsen af Budolfi Plads. Vi har fået masser af ideer, som vi kan låne af borgerne. De er gratis konsulenter, og det er for dem, vi bygger. Vi er alle borgere.

Vi venter spændt på det færdige resultat.